ඔබේ Android දුරකථනය හස්ථ සංඥා වලින් පාලනය කරන්න

BY ON August 1, 2013

සැම්සුන්ග් සමාගමේ Galaxy S4 දුකරථනයේ ඇති පහසුකම් අතරින් ජනප්‍රියම විශේෂාංගයක් ලෙස Air Call Accept පහසුකම සැළකිය හැකියි. හස්ත සංඥා මගින් දුකරථනයේ යම් යම් දෑ පාලනය කිරීමට මෙමගින් හැකි වෙනවා. ඇමතුම් වලට පිළිතුරු දීමට,  වෙබ් පිටු ස්ක්‍රෝල් කිරීමට ආදී කටයුතු අතින් සංඥා කිරීම මගින් කර ගැනීමට S4 හි පහසුකම් තිබෙනවා. මේ හා සමානවම දුකථනය අන්ලොක් කිරීමට, දුරකථන ඇමතුම් වලට පිළිතුරු දීමට දැන් ඕණෑම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනයකින් පුළුවන්. ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථනයටත් මෙම පහසුකම ලබාගන්නා ආකරය මෙම ලිපියෙන් විස්තර කෙරෙනවා.

handctrl

ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුකකථනය හස්ථ සංඥා මගින් අන්ලොක් කර ගැනීම සඳහා Magic Unlock නම් ඇප් එක භාවිතා කළ හැකියි. දුරකථනයට ඉදිරියෙන් අත එහා මෙහා කිරීමෙන් එය අන්ලොක් කරගැනීමට පුළුවන්. මෙහි දී භාවිතා වන්නේ දුරක්ථනයේ ඇති ආසන්නතා සංවේදකයයි (proximity sensor). නමුත් මෙය ක්‍රිය කිරීමට දුරකථනයෙහි ස්ක්‍රීන් එක සක්‍රීය තත්ත්වයේ පැවතිය යුතුයි. මෙම මෘදුකාංගයේ priority එක ඔබ කැමති ආකාරයකට සකස් කිරීමටද ඔබට පුළුවන්. මෘදුකාංගය නිවැරදිව ක්‍රියා කිරීම සඳහා Lockscreen එක සක්‍රීය කර Lockscreen security අක්‍රීය කර තිබිය යුතුයි. Magic Unlock මෘදුකාංගය පහත සබැඳිය ඔස්සේ නොමිලේ බාගත ක්ළ හැකියි.

Download Magic Unlock

පෙර සඳහන් කළ ඇප් එකේ පරිදිම දුරකථන ඇමතුම් වලට පිළිතුරු දීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ඇප් එකක් නම් Air Call-Accept මෘදුකාංගයයි. දුරක්ථනයේ ඇති ආසන්නතා සංවේදක (proximity sensor) මෙහි ක්‍රියාකාරීත්වයට සහය දක්වනවා. මෙය භාවිතා කරන විට දුරකථන ඇමතුමකට පිළිතුරු දීමට අවශ්‍ය වුවහොත් කළ යුත්තේ දුරකථනය ඉහලින් අත ගෙනයාම පමණයි. පිළිතුරු දීමට පමණක් නොව ඇමතුම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමද හස්ත සංඥා වලින්ම සිදු කර ගැනීමට පුළුවන්. Bluetooth headset භාවිතා කරන අවස්ථා වලදී මෙම ඇප් එක බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇති. Air Call-Accept මෘදුකාංගයෙහි නොමිලේ ලැබෙන සංස්කරණය පහත සබැඳියෙන් බාගත කරගන්න.

Download Air Call-Accept (free)

 

Hey folks, I am the founder of this website. Currently following Bachelor of Information Technology at University of Colombo with a passion for everything related to technology. Contact me via Email / Facebook / Google+ / Twitter

Add a Comment

lktips