Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/lakshan/public_html/classes/frontend/frontend.class.php:267) in /home/lakshan/public_html/index.php on line 102
LionLK.com | Sri Lanka Web Portal and Blog Reader

බයියන්ගේ හා ටොයියන්ගේ වෙනස... - Baiyaa Vs Toiyaa

මාතලන් මේ ආන්ඩුව පත් කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වූයේ කරුණු දෙකක් පමණි. එක, රෙජීමයෙන් රට බේරා ගැනීමයි. ඉතිරි අවුරුදු දෙකත් උන්නා නම්, මේ රටේ ඒක පුග්ගල ආදායම කෙසේ වෙතත්. ඒක පුග්ගල ණය ප්‍රමාණය නම් අඩුම ගානේ, ල...

මාතලන් | Maathalan    Maathalan - Priyantha Hewage    2 hours ago     1 view

Gracepoint (2014) [Ep 08] | ස්කේට්බෝඩ් එක??? [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

කොහොමද කට්ටියට? ගියසතියේ කොටසෙදී ඔයාලට මතක ඇති ටොම් මිලර්ව අතුරුදහන් වෙලා ග්‍රේස්පොයින්ට් නගරයම කැළඹුන හැටි. මාර්ක්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කට්ටියම ටොමීව හොයන හැටි ඔයාලට බලාගන්න පුලුවන් වුනා. ඒවගේම ජැක් රේන...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    හසන්ත    2 hours ago

Office 16 තොරතුරු බිඳක්!!

    Office 2016 මෘදුකාංග ගොනුව Microsoft වෙතින් මීලගට බලාපොරොත්තුවන ප්‍රධානතම පැමිනීමක් වේ. මේ වන විටත් එහි small private beta වක් තොරා ගත් පිරිසක් අතර අත්හදා බැලෙමින් ඇති බවටයි හෙලිවෙමින් ඇත්තේ. නවාං...

ITLK.US    Siriwansa    3 hours ago

Kandyan Tech IT පාර    lahiru weerasinghe    3 hours ago     1 view


සරදියෙල් අයවැයත් අරන් ඇවිත්

දින සීයේ ආණ්ඩුවේ අතුරු අයවැය ඉතා පැහැදිලිව ම මැතිවරණ අයවැයකි. එය එක්තරා ආකාරයකට ධනවතුන්ගෙන් ගෙන දුප්පතුන්ට බෙදා දෙන සරදියල් අයවැයකැයි කීවත් වරදක් නැත. එය ඉතා පැහැදිලිව ම ජනප්‍රියත්වය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත...

W3Lanka - blog by Aj    Ajith Perakum Jayasinghe    5 hours ago     2 views

25Mbps වේගය ‘broadband’ සදහා අවමයයි. (FCC)

   නිවාස මට්ටමේ මෙන්ම ව්‍යාපාරික මට්ටමේදීද broadband speeds පිලිබදව වන අර්ථ දැක්වීම කලින් කලට වෙනස් වන සුලුය. කලකට ඉහතදී එය kilobits per second මට්ටමේදීද පැවතුනි. හුඳු Text මට්ටමේ භාවිතාවන්ගේ සිට එය ද...

ITLK.US    Siriwansa    6 hours ago     5 views

Arrow [S03 : E11] | ස්ටාර්ලින් බ්‍රික්ගේ පාලනයට [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

ඔයාලට අද මම ගෙනාවේ Arrow කතා මාලාවේ තුන්වෙනි සිසන් එකේ 11වැනි කොටසයි. 2015 ජනවාරි 28 වැනිදා The CW නාලිකාවේ විකාශය වුන Midnight City කියන මේ කොටසට imdb දර්ශකයේ  8.9ක ඉතාමත් ඉහල අගයක් ලැබිලා තියෙනවා. ...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    සමීර කරුණාරත්න    13 hours ago     3 views

The Incredible Hulk 2008 – පරිගණක ක්‍රීඩාව (Highly Compressed)

The Incredible Hulk 2008 The Incredible Hulk 2008 කිවුව ගමන් ඕනේ කෙනෙක් දන්න කියන නමක්නේ. අද ඔයාලට දෙන්න යන්නේ The Incredible Hulk 2008 කියන Tv Series එකනම් නෙමේ. The Incredible Hulk 2008 කියන පරිගණක ...

Sinhala Zone    яecση    14 hours ago     1 view

සරල සැහැල්ලු Office භාවිතාවකට SoftMaker FreeOffice

  SoftMaker FreeOffice යනු සරල, අඩු බ‍රැති , වෙගවත් නමුත් නොමිළේ භාවිතාකල හැකි word processor, spreadsheet, presentation-graphics program සදහා විකල්ප වැඩසටහනක් ලෙසට පැමිනෙන්නකි. ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ ...

ITLK.US    Siriwansa    15 hours ago

චීනය cybersecurity ගැන ඉදිරි පියවර කිහිපයක් තබයි!!

   චීනය හා ඇමරිකාව අතර වන ගැටලුව වැඩි වැඩියෙන් cybersecurity දෙසට තල්ලු වෙමින් පවතින බවට මෑතකදී විටින් විට තොරතුරු පලවෙමින් තිබුනා. දෙරට අතර පැන නැගෙමින් ඇති නවතම තත්වය වන්නේ චීනය විසින් එරට වැසියන්ගේ...

ITLK.US    Siriwansa    15 hours ago

අග විනිසුරු දේශපාලනය නො තේරෙන කුක්කු පැටවුන්ට

අග විනිසුරු මොහාන් පීරිස් පත් කළ ආකාරය මෙන් ම ඉවත් කළ ආකාරය ද වැරදි බව ලංකාවේ අධිකරණය පමණක් නොව සමාජ දේහය ම විනාශ කිරීමට දායක වූ ප්‍රධානියෙක් වන හිටපු අග විනිසුරු සරත් නන්ද සිල්වා පවසයි.  මේ අතර ලංකා...

W3Lanka - blog by Aj    Ajith Perakum Jayasinghe    15 hours ago     3 views

The Flash [S01 : E11] | ශබ්ද පිස්සා… [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

දිග නිවාඩුවකට පස්සේ ඔයාලට අද මම ගෙනාවේ Flash පළවෙනි සිරියස් එකේ 11වෙනි කොටසයි. The Sound and the Fury නම් වූ මේ කොටස CW නාලිකාවේ විකාශය වුනේ 2014 ජනවාරි 27 වෙනිදාය. ඒ වගේම මේ කොටසට Imdb දර්ශකයේ 8.8 ව...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    සමීර චතුරංග    15 hours ago     1 view

Android Sinhala Dictionary Offline

wekafv%dhsâ i|yd fkdñf,a ,ndfok ckm%shu YíofldaIh¡,xldfõ wmsg kï f*daka tllg YíofldaIhla ;sîu f.dvla jákjd¡ld¾hd,fha iy mdif,a mka;sfha wOHhkh jev lghq;= j,g YíofldaIhla ;sîu f.dvlau WmldÍ fjkjdfka¡fï...

Aluth.com - software    sameera kodikara    16 hours ago

9000 For Mahinda and Only 290 For Maithripala

ysgmq ckm;sg whjefhka re' fldaá 9000la ckm;s ffu;%Sg re' fldaá 290 hsysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a úhoï fjkqfjka miq.sh whjefhka re' fldaá 9000lg wêl uqo,la fjka lr ;snQ nj uqo,a wud;H rù lreKdkd...

Lanka Gossip Girl -     noreply@blogger.com (Rohan Gamage)    17 hours ago     1 view

Shirani Bandaranayake Speech

w.úksiqre OQrfhka bj;ajk hk YsrdKsf.a ye.=ïnr l;djmiq.sh wjqreÿ foll ld,fha ;ud;a mjqf,a Woúh;a fndfyda lrorj,g uqyqK mE nj;a wo Èkfha ;ud úY%du .kakd nj;a w.úksiqre YsrdKs nKavdrkdhl uy;añh mejiqjdh'...

Lanka Gossip Girl -     noreply@blogger.com (Rohan Gamage)    18 hours ago     2 views

Please Wait...

Please Wait...

Please Wait...

Today's Popular Posts
This Week Popular Posts
This Month Popular Posts