ගූගල් ක්‍රෝම් Extensions ඔපෙරා වෙබ් බ්‍රවුසරයේදී භාවිතා කරමු

Opera වෙබ් බ්‍රවුසරයේ අලුත් සංස්කරණයත් සමඟින් නැවතත් ඩෙස්ක්ටොප් බ්‍රවුසර් කරළියේ කතා බහට ලක් වන මාතෘකාවක් බවට පත් වන්නට ඔපෙරා හට හැකි වී තිබෙනවා. දැන් ඔපෙරා වෙබ් බ්‍රවුසරයෙහි භාවිත වන්නේ Blink ලෙස හඳුන්වන Rendering Engine එකයි. එය Opera සමාගමේ සහ Google සමාගමේ හවුල් නිපැයුමක්. මේ නිසා Google Chrome බ්‍රවුසරය සඳහා නිපද වූ එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් Opera වෙබ් ව්‍රවුසරයේද භාවිතා කිරීමට ඉඩ ලැබී තිබෙනවා. මේ ලිපියෙන් අප විමසා බලන්නේ එසේ ගූගල් ක්‍රෝම් එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් ඔපෙරාහි වැඩකරන ආකාරයට ඔපෙරා බ්‍රවුසරය සකසා ගන්නා ආකාරයයි.

මුලින්ම ඔබගේ ඔපෙරා වෙබ් බ්‍රවුසරය යාවත්කාලීන කරගත යුතුයි. ඔවුන්ගේ අලුත්ම සංස්කරණය ඔපෙරා වෙබ් අඩවියෙන් නොමිලේ බාගත කරගත හැකියි. ගූගල් ක්‍රෝම් එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් ඔපෙරාහි භාවිතා කිරීම සඳහා අප ඔපෙරා ඇඩෝනයක් මුලින්ම බ්‍රවුසරයෙහි ස්ථාපනය කළ යුතුයි. Download Chrome Extension ලෙස හඳුන්වන මෙය ස්ථාපනය කරගත් පසු ඔබගේ ඔපෙරා වෙබ් බ්‍රවුසරය ක්‍රෝම් එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් සඳහා සහය දක්වනවා. පහත සබැඳියෙන් ඔපෙරා ඇඩෝන පිටුවට ගොස් එය බ්‍රවුසරයෙහි ස්ථාපනය කරගන්න.

Download Chrome Extension

opera-chrome-addons

අනතුරුව මේ සබැඳියෙන් ගූගල් ක්‍රෝම් එක්ස්ටෙන්ෂන් පිටුව වෙත යන්න. මෙහිදී ඔබට ස්ථාපනය කළ හැකි වන්නේ ක්‍රෝම් එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් පමණයි. ක්‍රෝම් ඇප්ස් මෙම ක්‍රමයට ස්ථාපනය කිරීමට නොහැකියි.  ක්‍රෝම් එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් පිටුවෙන් ඔබ කැමති එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් සොයා පහත රූපයේ පරිදි අදාළ බට්න් එක ඔබා එය ඔපෙරා වෙත එක් කරගන්න.

opera-chrome-addons_2

එවිට පහත පරිදි පණිවිඩයක් දිස් වේවි. එහි Go බට්න් එක ඔබා Extensions Manager වෙත යන්න.

opera-chrome-addons-3

ඔබ ස්ථාපනය කළ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක එහි දක්නට ලැබේවි. නැවතත් Install බට්න් එක ඔබා එය ස්ථාපනය කරන්න.

opera-chrome-addons-4

දැන් ඔබට ස්ථාපනය වූ ක්‍රෝම් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක භාවිතා කළ හැකියි. මේ ආකාරයෙන් ඔබ කැමති ගූගල් ක්‍රෝම් එකටෙන්ෂන් එකක් ඔපෙරා සඳහා භාවිතා කළ හැකියි.

වෙබ් පිටුවල ඇති ඉංග්‍රීසි වචන වල සිංහල තේරුම එසැනින් එතැනම ලබාදෙන LionLK.com විසින් නිපදවූ LKTips හි ක්‍රෝම් සංස්කරණයද මෙසේ Opera වෙබ් බ්‍රවුසරය සමඟ භාවිතා කළ හැකියි. එය ස්ථාපනය කර ගැනීම සඳහා පහත සබැඳියෙන් පිවිසෙන්න.

dl-ch

opera-lktips-lionlk

Hey folks, I am the founder of this website. Currently following Bachelor of Information Technology at University of Colombo with a passion for everything related to technology. Contact me via Email / Facebook / Google+ / Twitter

Add a Comment

lktips