ඔබේ නිවසේ විදුලි බිල ඔබම බලාගන්න

විදුලි ගාස්තු වැඩි වීමත් සමඟම අපට විදුලි පරිභෝජනය ගැන දෙවරක් සිතන්නට වෙලා. අරපිරිමැස්මෙන් විදුලිය පරිභෝජනය කළහොත් විදුලි බිල අපට අවම කරගත හැකියි.  විදුලි මීටරය කියවා බලා මාසයක් තුල භාවිතා කර ඇති විදුලි ඒකක ගණන ගණන් බැලීම  බොහෝ අය  කරන දෙයක්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඒ ඒකක ගණනට අදාළව මේ දක්වා කොපමණ රුපියල් ප්‍රමාණයක් ගෙවන්නට තිබේදැයි බලාගන්නට අපට තරමක් අපහසුයි. ඉතින් ඒ නිසා, ඔබගේ විදුලි බිල ඔබටම බලාගත හැකි ආකාරයට ලංකා විදුලිබල බණ්ඩලයෙන් මේ සේවාව හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

මෙය බොහොම පහසු කටයුත්තක්. ඔබ පළමුව කළ යුත්තේ පහත සබැඳියෙන් අදාළ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමයි.

Electricity Bill Calculator

එවිට ඔබට පහත රූපයේ පරිදි පිටුවක් දර්ශනය වේවි.

Consumer Tariff Category: Domestic Purpose ලෙසම තබන්න.

Previous Metering Date : මේ සඳහා ඔබගේ කලින් විදුළි බිල නිකුත් කර ඇති දිනය තෝරන්න

Current Metering Date : ඔබට ගාස්තු බලා ගැනීමට අවශ්‍ය දිනය තෝරන්න.

Previous Meter Reading : කලින් විදුලි බිලේ මනු කියවීමේ කොටසේ සඳහන් ඒකක ගණන සටහන් කරන්න

Current Meter Reading : දැන් විදුලි මීටරයේ සඳහන් අගය ඇතුලත් කරන්න (දශම කොටස හැර)

ඔබ සාර්ථකව පෝරමය පුරවා අවසන් කර CALCULATE බට්න් එක එබූ විට අදාළ ගාස්තු පහත ආකාරයට ලැබේවි.

මේ ක්‍රියාවලියම සිදු කරන Android App එකක් Play Store එකේ දක්නට ලැබෙනවා. නමුත් එහි ලැබෙන අගයේ සුළු වැරදීම් ඇති බව හඳුනාගන්නට පුළුවන්. එසේ වෙතත් ඔබට අවශ්‍ය නම් එය අත්හදා බැලීමට පහත සබැඳිය භාවිතා කරන්න.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.benworldwide.ceb&hl=en

Hey folks, I am the founder of this website. Currently following Bachelor of Information Technology at University of Colombo with a passion for everything related to technology. Contact me via Email / Facebook / Google+ / Twitter

Add a Comment

lktips