Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/lakshan/public_html/classes/frontend/frontend.class.php:267) in /home/lakshan/public_html/index.php on line 102
LionLK.com | Sri Lanka Web Portal and Blog Reader

The Mentalist [S05 : E03] | බැංකු මිනීමරුවා… [සිංහල උපසිරසි සමඟ]

අදත් මනෝවේදියාගේ කතාවේ කවත් කතාවකට ඔයාලට උපසිරැසි සපයන්නයි මගේ සූදානම. අද 5 වෙනි සමයේ 3 වෙනි කතාංගය. අද ගතාව ගලා යන්නේ බැංකුවක සිදුවුනු මිනීමැරුමක් සම්බන්ධව. අද කතාවේදී මංකොල්ලකාරයෝ වගයක් බැංකුවක් මංක...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    ඇඩ්මින්    1 hour ago

Hutch Non Stop Internet package

yÉ fj;ska kj;u bkag¾fkÜ meflachla yÿkajdfohs¡f.dvla wh bkag¾fkÜ tkafka fvdka.,a u.ska¡ bkag¾fkÜ msúfikak yÉ isï tlndú;d lrk whg kj;u bkag¾fkÜ meflachla yÉ wdh;kh úiska yÿkajd ÿkakd¡fïl weú,a,d rd;%S l...

Aluth.com - software    sameera kodikara    2 hours ago     1 view

Z Nation [S01 : E06] | සොම්බි කුණාටුව… [සිංහල උපසිරසි සමඟ]

චාල්ස් ඇතුලු කන්ඩායම තම චාරිකා යන අතරතුරදි හමුවෙනවා තවත් එක් කදවුරක්. ඒකේ විශේෂත්වය තමයි ඇතුලේ කිසිම කෙනෙකුය අවි ආයුද ගෙනයාම සපුරා තහනම් විමයි. මොකද අයුධ නැතිනම් මරණ නෑ, මරණ නැතිනම් අලුත් පිල්ලි නෑ. හ...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    ඇඩ්මින්    2 hours ago

Pannaiyarum Padminiyum (2014) | පන්නෙයාර් ගේ පද්මිණිය. [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

සුපිරී වීර දමිළ චිත්‍රපට වල අරුම පුදුම ක්‍රියාදාම, සටන්, කැමරා ප්‍රයෝග බලලා ඇතිවෙලා ඉන්න ඔබට, මහ පොළොවේ පය ගහල ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ තවත් සුන්දර පැතිකඩක් රැගෙන ආ අලුත්ම දමිළ චිත්‍රපටියක් ඇරන් ආවා යාළු...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    රොයිලි    3 hours ago

Official 2015 World Cup Song - Srilanka

2015 l%slÜ f,dal l=i,dkh i|yd ks¾udKh l, isxÿjg ck;djf.a wm%idoh¡foieïn¾ 15 fjks osk hQáhqí úiska ksl=;al, fuh ioyd fï jkúg ndf.g nd.hlau Unlike ,ndoSu u.ska fï nj meyeos,s fjkjd¡ tajf.au fï ioyd m,lr...

Aluth.com - software    sameera kodikara    4 hours ago

අප එක් විය යුත්තේ ජයතිලක බංඩාර වැනි මිනිසුන් සමග ය

වීදියේ විරෝධය වීදි නාට්‍ය හා ගීත ප්‍රසංගයට ඊයේ දෙවන වතාවටත් ආණ්ඩුවේ මැරවරයෝ පහර දුන් හ. ඒ හම්බන්තොටදී ය. කලින් පහර දුන්නේ එප්පාවලදී ය. නිව්ස් ෆස්ට් වෙත කතා කරමින් හම්බන්තොට නගරාධිපති එරාජ් රවීන්ද්‍ර ...

W3Lanka - blog by Aj    Ajith Perakum Jayasinghe    4 hours ago     1 view

නැන්දණිය හා විවාහ වුණු සිරිලක රජු - වසභ - King Vasabha who married his Aunt

රාධා - ක්‍රිෂ්ණාසුභ - යස කතාව ගැන අහපු නැති කෙනෙක් නැතිව ඇති. අර දොරටුපාළ සෙල්ලම කරන්න ගිහින් යසලාලක තිස්ස රජතුමාට රජකම නැතිවුණු කතාවත්, දොරටුපාලයෙක් වුණු සුභ රජ වුණු කතාවත් ගැනයි මම මේ කියන්නේ. මෙහෙම...

My World & Beyon    noreply@blogger.com (Niranjan Karunathilake)    12 hours ago     1 view

නොමිලේ ලබා දෙන මෘදුකාංග 38 ක් (Free software download)

fkdñ,fha ,nd .; yels uDÿldx. iy mÍCId lsÍfï msgm;a  i|yd ,ndfok uDÿldx. f,fyisfhka fuu PDF f.dkqfjka Tn fj; f.k tkq  ,nhs fuys§ .+.,a ;=, i¾É lsÍula wjYH fkdjk w;r vjqkaf,daâ lsÍug wjYH fjí msgqj ;mam...

TUTORIAL AND POEM    nayanajith    17 hours ago     16 views

Fermat’s Room (2007) | ගණන් කාරයෝ. [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

සෑහෙන කාලෙකට පස්සේ උපසිරසක් එක්ක ඔබ හමුවට ආවා, මාව මතකද දන්නෙත් නෑ දැන් කට්ටියට, විශ්වවිද්‍යාලයක ගණිත සංගමයක් අපෙන් කල ඉල්ලීමකට අනුව තමා මේ උපසිරස කළේ, මේක හුරුපුරුදු ගණයට අයත් සිනමාපටයක් නෙමේ, නොපු...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    රොයිලි    18 hours ago     1 view

ඉන්ටෙල් වෙතින් ඩොන්ගලයක් තරම් වූ පරිගණකයක්.!

         පරිගණකය බිහිවූ මුල් කාලයට වඩා අද තිබෙන පරිගණක බොහෝ දුර ගොස් ඇත.වේගය මෙන්ම ප්‍රමාණය අතින්ද  අද තිබෙන පරිගණක ඉදිරියෙනි. පරිගණක නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් බොහෝ විට උත්සහ කරන්නේ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා බලසම්ප...

tech සයුර    Rohan Dhananjaya    18 hours ago     8 views

Sheryl Has Got Inivitations For Secret Love Affairs

ne|,;a wkshï iïnkaO;d j,g ,enqK werhqï wkka;hs ) fIß,ackm%sh ks,s fIß,a fvl¾;s yg újdyfhka miqj;a fma%u wdrdOkd ,efnk nj mjikjd' weh mjikafka tf,i wkshï iïnkaO;d f.dvk.d.kak wlue;s njhs' th fï nj meji...

Lanka Gossip Girl -     noreply@blogger.com (Janith Dilshan)    18 hours ago     3 views

What Will Happen To Your Child By Prostitutes

áhqIka hk tk fld<U fld,a,kag iemfok ryia .Ksldfjda`f.jk .dK jeäkï fok iem;a jeähs''''' ug .Kqfokqlrefjda fydh, fokafka uf.au ieñhd'  wm fï fy<slrkakg ierfikafka Tn fuf;la lsisu wjia;djl § fkdwei...

Lanka Gossip Girl -     noreply@blogger.com (Janith Dilshan)    18 hours ago     2 views

සැබෑ බන්දනාගාර ;- 2008 ගාල්ල බන්දනාගාර කැරැල්ල.

මෙම කැරැල්ල 2008.09.12 දින ගාල්ල බන්දනාගාරයේදී ඇති විය. සිරකරුවන් තිදෙනෙක් පැන යාමට උත්සහ කිරීමේදී බන්දනාගාර නිලදාරීන් ඔවුන්ට වෙඩි තැබීම නිසා තිදෙනාම මියගියහ. ඔවුන් නම් වශයෙන් අම්බලන්ගොඩ ජි එච් ශාන්ත...

Chitrangi's Weblog    chitrangi    19 hours ago     1 view

මෙහෙයුම් පද්ධති ගැන හා මතක කළමණාකරනය ගැන සෑදුනු ප්‍රසන්ටේශන් 2ක්

මගේ වැඩකට හදපු පවර් පොයින්ට් ප්‍රසන්ටේෂන් 2ක්. ඕනි අයට බා ගන්න පුලුවන් මෙතනින්.පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධති ගැන සෑදුනු ප්‍රසන්ටේශන් එක |Download |පරිගණක මතක කළමණාකරනය ගැන සෑදුනු ප්‍රසන්ටේශන් එක |Download |...

tech සයුර    Rohan Dhananjaya    20 hours ago     5 views

24 [S05 : E11] | මා නිවසෙ නැති අතරේ…. [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

ඔන්න අදත් මම ආවා පස්වෙනි දවසෙ එකොළොස්වෙනි කොටස අරගෙන. හැමදාමත් වගේ පොඩ්ඩක් මතක් කරගම්මු පහුගිය කොටස ගැන. මුලින්ම බලමු CTU එක ගැන. “මැක්ගිල් බුට්ටා” හොඳම එකෙන් පිස්සු නටන්න ගන්නවා. කොටින්ම අර “රුසියාව...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    රොයිලි    22 hours ago     1 view

නිවාඩු ඉල්ලුම්පත්‍රය

නම:- බ්ලොග් ලියන්නලාගේ විචාරකලිපිනය:- http://jangun.wordpress.com                http://wicharaka.blogspot.comතනතුර:- බ්ලොග් ලියන්නානිවාඩු ඉල්ලීමට හේතුව:- බෝවන ඇස් රෝගයක් වැළඳීම                       ...

අසමි දකිමි සොයමි    විචාරක - Wicharaka    22 hours ago     1 view

Please Wait...

Please Wait...

Please Wait...

Today's Popular Posts
This Week Popular Posts
This Month Popular Posts