Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/lakshan/public_html/classes/frontend/frontend.class.php:266) in /home/lakshan/public_html/index.php on line 102
LionLK.com | Sri Lanka Web Portal

Raja Natwarlal (2014) | රජකම් කලත් කලකම් පලදේ… [සිංහල උපසිරසි සමඟ]

මේ සැරේ අරගෙන ආවෙ 2014 වසරෙ තිරගතවුනු සුපිරි හින්දි සිනමා සලරැවක්. මේ සදහා IMDb දර්ශකයෙන් දැනට ලකුණු 6.2 ලැබී තිබෙන අතර මෙහි ප්‍රධාන චරිතය ඉම්රාන් හෂීම් විසින් නිරෑපණය කරයි. කතාව පටන්ගන්නෙ දකුණු අප්...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    හසන්ත    35 minutes ago

Reload without phone number

f*daka kïn¾ tl ke;=j Íf,daâ odkak mq¨jka ueYska tl ,xldfj;a¡ fugr 90% u ndú;d lrkafka fmrf.jqï fiajd iys; isïm;a fõ¡  osfkka osk oshqKqjk ;dlaIKsl f,dalh ;=, wfma tosfkod Ôú;hg uqK .efik w¨;au ueYsu¡ ...

Aluth.com - software    sameera kodikara    39 minutes ago     1 view

3:10 to Yuma (2007) | සල්ලි ද, ජීවිතේ ද නැත්නම් ආත්ම ගෞරවය ද? [සිංහල උපසිරසි සමඟ]

කව්බෝයි වර්ගයේ ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටියක් තමයි මේ වතාවෙ මම ඔයාලට අරන් ආවෙ. Russel Crowe සහ Christian Bale ගෙ අතිදක්ෂ රංග ප්‍රතිභාව මේ චිත්‍රපටියෙත් ඔය‍ාලට නොඅඩුවම දැකගන්න පුළුවන්. තවත් කියනවනම් IMDB වල ...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    රොයිලි    2 hours ago

Halo: Nightfall [S01 : E01] | නව හිරු උදාව… [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

මේ සුදානම අලුත් ක්‍රියාදාම කෙටි කතා මාලාවක් අරගෙන එන්න. Halo කියලා කිව්වාම හැමෝටම එකපාර මීටර් වෙයිද මම දන්නේ නැහැ.. හැබැයි ඉතින් දන්නා අය දන්නවා Halo කියන්නේ දැනට ලෝකේ තියන ප්‍රධානම ක්‍රියාදාම වීඩියෝ...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    සමීර කරුණාරත්න    4 hours ago

ජනතා අදිකරණය (33) ;- අමල් සුදත් සිල්වා නඩුව.

මේ අංක 186/86 දරන මුලික අයිතිවාසිකම් නඩුවයි. අගවිනිසුරු ශර්වානන්ද, අතුකෝරාල සහ එල් එච් ඩි අල්විස් යන ත්‍රිපුද්ගල ශේෂ්ට්‍රදිකරන විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ විබාග විය. පෙත්සම්කරු අමල් සුදත් සිල්වාය. වගෞත්ත...

Chitrangi's Weblog    chitrangi    5 hours ago

Google තරඟයෙන් ලොව ප්‍රථම ස්ථානය ලංකාවට

Google ආයතනය මඟින් සංවිධානය කරන ලද Google Business Group Success Stories තරඟයේ රටවල් 56ක තරඟකරුවන් 317ක් අතුරින් ප්‍රථම ස්ථානය ලබාගැනීමට ලාංකික නිර්මාණයක් වන Mogo Reader ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් යෙදුම (app) සමත් ...

TechGuru.lk    Tech Guru    5 hours ago     1 view

24 [S05 : E09] | කිමද නාවේ, ඇයි නාවේ…… [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

හොඳයි හොඳයි ඔන්න එහෙනම් මම අදත් ආවා නමවෙනි කොටස අරගෙන. කලින් කොටස සෑහෙන්න ක්‍රියාදාම වලින් පිරුණු එකක් වුණා මතක ඇති කියලා හිතනවා. අපි ඒකෙන් ටිකාක් විතර මතක් කරගම්මු එහෙනම්. සියදිවි නසාගත්ත “කපටි කමින...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    රොයිලි    6 hours ago

8 Children Killed In Home

ksjila ;=< orejka 8la urd ou,dtlu ksjila ;=< orejka 8 fofkl= ;shqKq wdhqO j,ska weK urdoud ;sfnkjd' fuu mqj; jd¾;d jkafka ´iag%ේ,shdfõ laùkaia,ka;fha flhdkaia m%foaYfhka' urd oud we;af;a tlu mjq...

Lanka Gossip Girl -     noreply@blogger.com (Janith Dilshan)    7 hours ago     2 views

Bombay (1995) | ජාති භේද කුමටද… [සිංහල උපසිරසි සමඟ]

ආයුබෝවන් හැමෝටම. ඔන්න මං කරපු දෙවනි උපසිරැසියත් අරගෙන ආවා. හැබැයි ඉතින් පළවෙනි උපසිරැසිය ඉවර කරලා දෙවනි එක කරන්න නම් ටික කාලයක් ගියා. පළවෙනි වතාවේ කළේ Jo Jeeta Wohi Sikandar හින්දි චිත්‍රපටයයි. මේ පා...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    රොයිලි    7 hours ago

Elementary [S02 : E22] | ලැයිස්තුව. [සිංහල උපසිරැසි සමඟ]

අද කතාවේ මට නියමිත වෙලා තියෙන්නේ පෙර කතාංගයේ සබැඳියක්. අද කතාවේදී පැහැරගත් වොට්සන්ව බේරා ගැනීමක් තමයි සිදු කරන්න තියෙන්නේ. පෙර කතාවේදී වොට්සන් විසින් මයික්‍රොෆ්ට්ගේ ඩයෝජනීස් අවන්හලේ හිටපු සැකකටයුතු මි...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    ඇඩ්මින්    8 hours ago

The Mentalist [S04 : E24] | රෙඩ් ජෝන් තෑග්ග… [සිංහල උපසිරසි සමඟ]

ඔන්න ඉතිං 4 වන සමයේ ඇරඹීම අවසානයක් කරා ගෙන එන්නයි මගේ මේ සූදානම. ඇත්තටම කිව්වොත් අද කතාව බොහෝම උද්වේගකර කතාවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද කිව්වොත් අද පටන් ගත්තු ගමන්ම ජේන් ලාස් වේගාස් වල අන්ත අසරණ දුග...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    ඇඩ්මින්    9 hours ago

Sri lanka After Election Film - Remake

ckdêm;sjrKh fjkqfjka ieliQ wmQre ùäfhdajla¡iudc fjíwvú u.ska m%;spdrKho ie,lsh hq;= uÜgulska jeäù ;sfnkjd¡Tkak oeka tl tl whf.a ks¾udK yelshdjo t<shg nyskjd¡ Thd,g n,kak mq¨jka ysÜ,¾ we;=,;a jQ fuu...

Aluth.com - software    sameera kodikara    10 hours ago     4 views

Secret Door [E12] | ආරක්ශක බද්ද… [සිංහල උපසිරසි සමඟ]

කුමාරයා දැනගන්නවා කවුද චූක් පා කියන්නේ කියලා. ඒ අතරෙ රජතුමා බයි වෙනවා කුමාරයා චූක් පා කවුද කියලා දැනගනියි කියලා. ඒ නිසාම වගේ රජතුමාට ඕනෙ වෙනවා කුමාරයව එයාගෙ පාලනේ යටතෙ තියාගන්න. එහෙමනම් කුමාරයගෙ පාලන...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    ඇඩ්මින්    10 hours ago

Salman Khan Will Come To Sri Lanka To Support For Mahinda Rajapaksa

ckm;s iyhg i,auka Ldkag;a wdrdOkd2015 furg ckdêm;sjrKh i|yd bka§h iqmsß k¿ i,auka Ldka tla jkakg hk nj oek.kakg ,efí'  ta wkqj j;auka ckm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a ue;sjrK jHdmdrhg i,auka Ldka’ g;a wdr...

Lanka Gossip Girl -     noreply@blogger.com (Janith Dilshan)    10 hours ago     3 views

Mahinda Facebook Page

 uyskao Ô f.a wuq;= Facebook msgqjt<fUk ckdêm;sjrKfha§ uyskao rdcmlaI uy;dg iyh §u ioyd Mahinda 2015)2020 hkqfjka wmQre f*ia nqla msgqjla t<solajd ;sfí'fuys úfYaI;ajh jkafka fuu msgqfõ uyskao rd...

Lanka Gossip Girl -     noreply@blogger.com (Janith Dilshan)    11 hours ago     2 views

Ponyo (2008) | මාළුවෙකුගේ ආදරය. [සිංහල උපසිරසි සමඟ]

මේක 2008 අවුරුද්දේ ආව ලස්සන ජපන් සජීවිකරණ චිත්‍රපටියක්. හැබැයි මේක ඉංග්‍රීසියෙන් හඬකවලා තමයි තියෙන්නෙ. ඒත් ඒකෙන් කතාවෙ රසවින්දනයට නම් කිසිම බාධාවක් වෙන්නෙ නෑ. මේ කතාව ponyo කියන පුංචි ගෝල්ඩ්ෆිෂ් කෙනෙ...

බයිස්කෝප් සිංහලෙන්    රොයිලි    11 hours ago     2 views

Please Wait...

Please Wait...

Please Wait...

Please Wait...

Today's Popular Posts
This Week Popular Posts
This Month Popular Posts